DOMOV O MNE CERTIFIKÁTY ČO ROBÍM AKO TO ROBÍM REFERENCIE KONTAKT

O MNE

Rok individuálne koučujem so zameraním sa na VZŤAHY:
 • pracovné
 • partnerské
 • priateľské
 • rodinné
 • susedské
 • vzťah sám so sebou

Ukončila som medzinárodne certifikovaný výcvik v koučovacej škole Business Coaching College. Téme rozvoja osobnosti sa venujem viac ako 10 rokov. Mám trojročné skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Moja mentorka PhDr. Denisa Kmecová, PCC o mne povedala: Mária je citlivý a vnímavý kouč, ktorý vie vytvoriť pre klienta bezpečné prostredie a zároveň svojim hlbokým empatickým porozumením umožňuje klientom spojiť sa s ich vlastnými zdrojmi.
Moje talenty podľa metodiky Gallup:
zvedavá | neustále sa učiaca | intelektuálna | pozitívna | prepájajúca

Cesta sa nám javí schodná a bezpečná len vďaka tým, ktorí sa ňou uberajú spolu s nami, ale samotná cesta je riskantná vždy.

— WM. Paul Young


CERTIFIKÁTY

Certifikát Certifikát
Certifikát

ČO ROBÍM

Proces koučovania:
 • priemerná dĺžka koučovania je šesť mesiacov
 • priemerný počet stretnutí je jedenkrát mesačne
 • priemerná dĺžka koučovacieho stretnutia je 60-90 minút
 • cena koučovacieho rozhovoru je určená dohodou

Počúvam vás a náš spoločný rozhovor je venovaný iba VÁM. Neexistuje lepší expert na Váš život ako Vy sám. Som presvedčená, že každý najlepšie vie, čo je pre neho dôležité. Naše vlastné rozhodnutia sú nám bližšie ako cudzie. Som úprimne nadšená z koučovania a základom je pocit zodpovednosti voči môjmu povolaniu.

Kouč musí klientovi dopriať dôstojnosť niesť zodpovednosť za svoj život a robiť vlastné rozhodnutia na základe vlastných hodnôt, schopností, preferencií, vedomostí a skúseností.

— Z. Karpinská, D. KmecováAKO TO ROBÍM

Využijeme:
 • povzbudenie
 • pružnosť myslenia
 • pozitívnu spätnú väzbu
 • skrytý potenciál
 • otvorené otázky
 • silu zvykov


Koučovací rozhovor je rozhovorom dvoch partnerov. Je pozitívne zameraný na to, čo chceme vo svojom živote. Každý má slobodnú vôľu zvoliť si, ako sa zachová v akejkoľvek životnej situácii. Ak dovolíte, pozriem sa na váš svet zblízka i zďaleka. Budem sa zaujímať o vaše presvedčenia. Upriamim vašu pozornosť na to, ako zvyknete rozmýšľať a ako zvyknete reagovať. Podporím vás, ak sa rozhodnete pre nové a lepšie skúsenosti. Je jednoduchšie osvojiť si nové ZVYKY ako meniť staré.

Naše správanie je zložené z 80 % z reakcií a 20 % z aktívneho konania daného našou voľbou.

— J. WhitmoreREFERENCIE

"Veľmi vzácne sa ocitnete v prítomnosti človeka, ktorý je tak vnútorne stíšený a zároveň odhodlaný sprevádzať Vás. Majka je dušou kouč; pripravená koučovanie naozaj, skutočne naozaj robiť; a robiť dobre-pre dobro druhých."
- Zdena Šlesarová, www.osobnyrozvoj.com"Priznávam, že vyznať sa v neprehľadnej spleti vzťahov, nálad, postojov a citov, sústavne narážajúcich na ego budované dnešnou dobou a spoločnosťou, je naozaj neľahké. Som veľmi rada, že som na svojej "ceste" stretla človeka ochotného počúvať, zdieľať a hľadať správny smer. Oceňujem empatiu, srdiečko a nadhľad a tiež príjemný a obohacujúci pocit, ktorý mávam po každom našom stretnutí."
- Valéria Pavlakovičová"Počúvať druhých, trpezlivo, s láskou a ochotou pomáhať je poslanie. Mária tento dar má, je vyrovnaná, pokojná. Stretnutie s ňou je inšpirujúce, plné odhalení a nájdení toho na čo zabúdame."
- Andrea Reichová"Majka je slniečko, ktoré sa narodilo pre koučing. Má skúsenosti, poskytne vám vzácny priestor, kde budete v bezpečí a porozumený. Dodá vám optimizmus, nádej, nájdete spolu riešenia na problémy, výzvy, ktorým čelíte. Vždy sa teším na koučing s Majkou, aj keď mám náročnú tému na prediskutovanie, či už osobnú alebo pracovnú. Po stretnutí opadne zo mňa vnútorné napätie, cítim sa ľahšia a mám vždy riešenie, s ktorým sa viem posunúť. Cítim, že na stretnutí, priestor patrí mne a som za to veľmi vďačná."
- Katarína Medvecová Plichtová"Milý úsmev, úprimný pohľad a priateľské, otvorené správanie vás na Márii zaujmú ako prvé. V uvoľnenej atmosfére sa začína rozvíjať rozhovor plynule prechádzajúci do náročnejších tém ktoré vás zaujímajú. Citlivo, láskavo a trpezlivo vás (koučka) Majka sprevádza procesom sebapoznávania, otvára vám širší pohľad na kritické udalosti vášho života, múdro vás vedie k sebaporozumeniu, k znovuobjaveniu vášho pravého Ja, aby ste v spojení s ním precítili oveľa väčší rozmer vášho bytia a uvedomili si vašu krásu, dokonalosť a neobmedzený potenciál. V tomto rozpoložení srdca a mysle nachádzate nové, vlastné riešenia situácií doposiaľ zdanlivo neriešiteľných. Opadne z vás bremeno beznádeje či bezmocnosti a napĺňa vás úžasný pocit radosti a ľahkosti. Do akej miery to všetko umožníte záleží len na vašej slobodnej vôli a odvahe, Mária je pripravená Vás viesť."
- Jarmila Hycláková

"Mária byl muj oblíbený kouč v rámci talentového výcviku. Po chvíli jsem s ní však přestala řešit své talenty, ale řešila jsem i to, co mne trápilo více a bylo hlouběji.Protože jsem vnímala, že se mohu vypovídat, že mi dává dostatek prostoru, nenechává mne současně uhnout od své otázky, když vnímá, že tím směrem mám neco nedořešeného. Měla trefné otázky do černého, o kterých jsem občas přemýšlela ještě další den ( což je pro mne ta nejlepší otázka, protže ta mne podnítí ke změně).Hlavně byla úžasné ve své víře, že to co si práve díky ní skládám, že udělám a opravdu uskutečním. Její hluboká víra ve mne a podpora, kterou jsem vysloveně citila v hlase v telefonu mne bezvýhradně aktivtizovala. I když moc dobře vím, že kouč je odpovědný jen za proces, nikoliv za klientův čín, já se citím být odpovedna sama sobě a ve chvílích, kdy váhám a Mária tam vůbec není, se přesto vracím k našemu koučování a její víře v mé plány a umím napojit na její zaverečná slova o tom, jak vidí, jak dělám, co jsem si predsevzala a aktivizuji si takto okamžitě znovu své zdroje, dobíjím se myšlnkou na naše rozhovory a jdu dál konat i když se mi moc nechce. Vím, že nic udělat nemusím, ale to že bych své plány nezvládla, když zdroje opravdu na to mám, bych vnímala i jako neúctu vůči Márii, nejen jako svou lenost."
- Ing. Lenka Mrázová, FCCA

LM foto

KONTAKT

Napíšte mi: