DOMOV O MNE REFERENCIE MÔJ PRÍBEH CERTIFIKÁTY ČO ROBÍM AKO TO ROBÍM KONTAKT

O MNE

Individuálne koučujem so zameraním sa na VZŤAHY:
 • pracovné
 • partnerské
 • priateľské
 • rodinné
 • susedské
 • vzťah sám so sebou

Ukončila som medzinárodne certifikovaný výcvik v koučovacej škole Business Coaching College. Téme rozvoja osobnosti sa venujem viac ako 10 rokov. Mám trojročné skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Moja mentorka PhDr. Denisa Kmecová, PCC o mne povedala: Mária je citlivý a vnímavý kouč, ktorý vie vytvoriť pre klienta bezpečné prostredie a zároveň svojim hlbokým empatickým porozumením umožňuje klientom spojiť sa s ich vlastnými zdrojmi.
Moje talenty podľa metodiky Gallup:
zvedavá | neustále sa učiaca | intelektuálna | pozitívna | prepájajúca

Cesta sa nám javí schodná a bezpečná len vďaka tým, ktorí sa ňou uberajú spolu s nami, ale samotná cesta je riskantná vždy.

— WM. Paul Young


REFERENCIE

"Počúvať druhých, trpezlivo, s láskou a ochotou pomáhať je poslanie. Mária tento dar má, je vyrovnaná, pokojná. Stretnutie s ňou je inšpirujúce, plné odhalení a nájdení toho na čo zabúdame."

- Andrea Reichová

"Veľmi vzácne sa ocitnete v prítomnosti človeka, ktorý je tak vnútorne stíšený a zároveň odhodlaný sprevádzať Vás. Majka je dušou kouč; pripravená koučovanie naozaj, skutočne naozaj robiť; a robiť dobre-pre dobro druhých."

- Zdena Šlesarová, www.osobnyrozvoj.com

"Priznávam, že vyznať sa v neprehľadnej spleti vzťahov, nálad, postojov a citov, sústavne narážajúcich na ego budované dnešnou dobou a spoločnosťou, je naozaj neľahké. Som veľmi rada, že som na svojej "ceste" stretla človeka ochotného počúvať, zdieľať a hľadať správny smer. Oceňujem empatiu, srdiečko a nadhľad a tiež príjemný a obohacujúci pocit, ktorý mávam po každom našom stretnutí."

- Valéria Pavlakovičová

"Majka je slniečko, ktoré sa narodilo pre koučing. Má skúsenosti, poskytne vám vzácny priestor, kde budete v bezpečí a porozumený. Dodá vám optimizmus, nádej, nájdete spolu riešenia na problémy, výzvy, ktorým čelíte. Vždy sa teším na koučing s Majkou, aj keď mám náročnú tému na prediskutovanie, či už osobnú alebo pracovnú. Po stretnutí opadne zo mňa vnútorné napätie, cítim sa ľahšia a mám vždy riešenie, s ktorým sa viem posunúť. Cítim, že na stretnutí, priestor patrí mne a som za to veľmi vďačná."

- Katarína Medvecová Plichtová

"Mária Kaliňáková mi zmenila život. Jej srdečný a láskavý prístup mi v najturbulentnejšom období života slúžil ako istota, v ktorej som mohol byť sám sebou a objaviť aj tie najvzdialenejšie zákutia svojej mysle. Vďaka nej som pochopil svoje fungovanie, čo mi prospieva, čo nie, zoptimalizoval som svoje prezentačné zručnosti, založil som vlastné dizajnové štúdio, naučil som sa povedať "NIE" ľuďom, ktorí nestoja za môj čas. Začal som oveľa viac pestovať svoje voľnočasové aktivity, ktoré ma robia šťastným. Jednoducho samé pozitíva. Vždy bolo o čom, vždy mali koučovacie stretnutia hlavu aj pätu, vždy som mohol byť absolútne úprimný a prijatý. Nezameniteľný pocit, odporúčam."

- Patrik Ondrejech

"Milý úsmev, úprimný pohľad a priateľské, otvorené správanie vás na Márii zaujmú ako prvé. V uvoľnenej atmosfére sa začína rozvíjať rozhovor plynule prechádzajúci do náročnejších tém ktoré vás zaujímajú. Citlivo, láskavo a trpezlivo vás (koučka) Majka sprevádza procesom sebapoznávania, otvára vám širší pohľad na kritické udalosti vášho života, múdro vás vedie k sebaporozumeniu, k znovuobjaveniu vášho pravého Ja, aby ste v spojení s ním precítili oveľa väčší rozmer vášho bytia a uvedomili si vašu krásu, dokonalosť a neobmedzený potenciál. V tomto rozpoložení srdca a mysle nachádzate nové, vlastné riešenia situácií doposiaľ zdanlivo neriešiteľných. Opadne z vás bremeno beznádeje či bezmocnosti a napĺňa vás úžasný pocit radosti a ľahkosti. Do akej miery to všetko umožníte záleží len na vašej slobodnej vôli a odvahe, Mária je pripravená Vás viesť."

- Jarmila Hycláková

"Ráda bych doporučila Máriu Kaliňákovou. S Márií jsem minulý rok absolvovala výcvik pro práci s talenty metodikou SF od společnosti Gallup. Poznala jsem tehdy její styl „práce s lidmi“ jako kolegyně na výcviku. Nyní jsem potřebovala vyjasnit novou pracovní cestu a podpořit v procesu změn a vybrala jsem si v rámci týdne koučování od ICF jako koučku právě Máriu. Mária mi pomohla si uvědomit, že cesta, na kterou jsem se vydala je pro mě a mou duši ta správná, dokázala mě navést k pochopení a aktivizaci mých vnitřních sil k zásadnímu rozhodnutí vytrvat a nevzdat se i k odložení nereálných očekávání a energii ustát tlaky mého okolí. Výsledkem byla jasná, klidná mysl, pevné rozhodnutí a úleva. Když jsem přemýšlela, co je na Márii opravdu jedinečného, řekla bych, že je to nádherná kombinace mentální bystrosti a strategického myšlení, což ji umožňuje pokládat ty nejrelevantnější otázky, které otevřou a jdou k podstatě a dále obrovského zájmu a zvídavosti po informacích o člověku, po jeho příběhu, po tom, co se skrývá uvnitř za „hnací sílu“. Velice ji doporučuji i na řešení komplikovaných a na první pohled těžce zamotaných záležitostí, její cit a bystrá mysl si vždy najde cestu k člověku a nastartuje v něm léčivý proces „cesty z krize“."

- Markéta Odvárková

"Mária byl muj oblíbený kouč v rámci talentového výcviku. Po chvíli jsem s ní však přestala řešit své talenty, ale řešila jsem i to, co mne trápilo více a bylo hlouběji.Protože jsem vnímala, že se mohu vypovídat, že mi dává dostatek prostoru, nenechává mne současně uhnout od své otázky, když vnímá, že tím směrem mám neco nedořešeného. Měla trefné otázky do černého, o kterých jsem občas přemýšlela ještě další den ( což je pro mne ta nejlepší otázka, protže ta mne podnítí ke změně).Hlavně byla úžasné ve své víře, že to co si práve díky ní skládám, že udělám a opravdu uskutečním. Její hluboká víra ve mne a podpora, kterou jsem vysloveně citila v hlase v telefonu mne bezvýhradně aktivtizovala. I když moc dobře vím, že kouč je odpovědný jen za proces, nikoliv za klientův čín, já se citím být odpovedna sama sobě a ve chvílích, kdy váhám a Mária tam vůbec není, se přesto vracím k našemu koučování a její víře v mé plány a umím napojit na její zaverečná slova o tom, jak vidí, jak dělám, co jsem si predsevzala a aktivizuji si takto okamžitě znovu své zdroje, dobíjím se myšlnkou na naše rozhovory a jdu dál konat i když se mi moc nechce. Vím, že nic udělat nemusím, ale to že bych své plány nezvládla, když zdroje opravdu na to mám, bych vnímala i jako neúctu vůči Márii, nejen jako svou lenost."

- Ing. Lenka Mrázová, FCCA

MÔJ PRÍBEH

Pár rokov dozadu sa má jedna známa opýtala, či mám harmonické vzťahy s manželom, s deťmi, s rodinou, s ľuďmi v práci...? Odpovede na tieto otázky veľa hovoria o človeku. Existujú výsledky z vedeckých štúdií, ktoré dokazujú, že najdôležitejším faktorom zdravého a šťastného života sú kvalitné vzťahy. Myslím si, že je užitočné poznať samého seba a dospieť k sebaláske cez sebavedomie, sebaistotu a sebaúctu. To je dobrá príprava na budovanie harmonických vzťahov s ostatnými.

Ako dcéra, sestra, manželka, matka, kamarátka... mám absolvované vlastné lekcie života ohľadne sebapoznania a vzťahov. V roku 2020 oslavuje naše manželstvo 30. výročie. Vychovali sme dvoch synov. Prežila som nezabudnuteľné a príjemné chvíle ale aj náročné životné situácie. Bola som 11 rokov doma s deťmi. Je vtipné nazývať to materská „dovolenka“. Byť uvedomelým rodičom je krásna a zodpovedná práca. Dlhodobé pozorovania dokazujú, že rodičia majú nesmierny vplyv na duševné a telesné črty detí, ktoré vychovávajú. Možnosť investovať všetko to najlepšie zo seba do nového pokolenia, je podľa mňa, zmysluplné poslanie ženy – matky. Napriek všetkej mojej snahe mi však synovia neraz opíšu situácie, kedy som z ich pohľadu pochybila. Viem to prijať a dodatočne sa im ospravedlniť za nedostatky plynúce z mojej nevedomosti. Človek sa učí celý život a pre mňa je to záľuba.

Viac ako desať rokov cvičím jogu s Natáliou Shaknazarovou. Naše priateľstvo a vzájomné porozumenie je súčasťou môjho ľudského šťastia. S radosťou a dôverou skúšam všetko nové čo prináša. Každý deň robím mentálne a telesné cvičenia. Jarmilke Hyclákovej vďačím za bezpodmienečné prijatie mojich tieňov a za liečenie mojej duše. Pomáhaju mi vzájomné, inšpiratívne a koučovacie rozhovory, za ktoré ďakujem Katke Medvecovej Plichtovej (www.katkamedvecova.sk). Stretnutia s mojou mentorkou Sofiou Denkou Kmecovou pozitívne zmenili môj život (www.koucovaciaskola.sk). Moje konanie, nastavenie mysle, emocionálny a telesný stav vytvára môj život. Snažím sa správať tak, ako si prajem, aby sa iní správali voči mne, konať z vnútorného stavu lásky a zameriavať sa na prítomnú chvíľu.

Podľa metodiky Gallup mám nadpriemerné strategické a vzťahové talenty. Moje výrazné talenty: som zvedavá – vždy sa chcem dozvedieť niečo nové, neustále sa učiaca – mám túžbu sa stále učiť a zlepšovať, intelektuálna – veľa premýšľam sama o sebe, pozitívna – som dobre naladená, viem nadchnúť ostatných, prepájajúca – som presvedčená, že všetky veci nejako spolu súvisia, budujúca vzťahy – mám rada úzke osobné vzťahy s ostatnými, strategická – viem nájsť alternatívne postupy, rozvíjajúca potenciál – vidím a rozvíjam potenciál ostatných ľudí, majúca presvedčenie – mám základné hodnoty, na ktorých budujem zmysel svojho života, stmeľujúca – akceptujem ostatných ľudí, snažím sa zapojiť tých, ktorí sa citia vylúčení zo skupiny, vymýšľajúca – som fascinovaná myslením a myšlienkami a maximalizujúca – chcem z dobrých veci robiť úžasné. To je v súlade aj s mojími výsledkami podľa GPOP osobnosť INFP (mediátor). Som idealista a vo všetkom hľadám dobro. Pátram po spôsoboch, ako veci vylepšiť. Som spoľahlivá, zodpovedná so zmyslom pre povinnosť – z presvedčenia. Usilujem o jednotu a harmóniu. Dbám o to, aby nápady boli uskutočniteľné a prinášam inšpiráciu.

Veľa rokov som sa hľadala v pracovnej oblasti. Robila som rôzne práce, ale skutočné naplnenie som nachádzala až pri kontakte s ľuďmi. Počúvala som ich so záujmom, delila sa s nimi o svoje vedomosti a skúsenosti. Dňa 8.4.2016 som vyskúšala pre mňa novú transformačnú techniku u Natálie. Výsledkom bolo poznania, ktoré zapadlo do mozaiky mojich záujmov a neustáleho vzdelávania. Poznanie, ktoré ovplyvnilo môj ďalší pracovný život. Som kouč! Ako kouč vám ponúkam koučovací rozhovor, ktorý prináša uvedomenie ako môžete zmeniť veci okolo seba alebo zmeniť seba samého. Zažijete aha momenty, prinesie vám to iný uhol pohľadu na realitu, pomenovanie vnútorných programov a presvedčení. Vďaka nástrojom neurolingvistického programovania získate viac jasnosti a porozumenia ohľadne vašho správania a konania. Možnosti ako meniť to, čo vás limituje, ako prijať, spracovať a odložiť nežiadúce emócie. Čaká vás nový zážitok spojený so zázračnou otázkou. Koučovací rozhovor o vašich talentoch – daroch je spojený s novými informáciami o vašich energetických zdrojoch a o príležitostiach ako vedome využívať potenciál, ktorým každý človek disponuje. Cesta osobného rozvoja nemá hranice.

Mojou vášňou sú od detstva knihy. V knihách nachádzam veľa múdrosti, odpovedí a užitočných informácii. Vo svojej práci vychádzam z tejto literatúry: Koučovanie podľa pyramídy Zuzana Karpinská a Denisa Kmecová (www.koucovaciaskola.sk), Koučovaní John Whitmore, NLP v praxi Sue Knight, Leadership s klidnou myslí David Rock, Koučovanie krátko jednoducho účinne Peter Szabo a Daniel Meier, výcvikové materiály Michal Martoch (www.silnestranky.cz). Paradox šimpanza Steve Peters, Hľadanie zmyslu života Viktor E. Frankl, Cesta ke šťestí Jeho svatost dalajlama a Howard C. Cutler, Odpútaná duša Michael A. Singer, Biológia presvedčenia Bruce H. Lipton, Podminované dětství Heinz-Peter Röhr, Lekce života Elisabeth Kübler-Rossová a David Kessler, Nenásilná komunikáce Marshall B. Rosenberg.

CERTIFIKÁTY

Certifikát Certifikát
Certifikát

ČO ROBÍM

Proces koučovania:
 • dĺžka procesu koučovania je individuálna
 • priemerná dĺžka koučovania je šesť mesiacov
 • priemerný počet stretnutí je jedenkrát mesačne
 • priemerná dĺžka koučovacieho stretnutia je 60-90 minút
 • cena koučovacieho rozhovoru je určená dohodou
 • prvé stretnutie “energy session” je v cene 20 EUR

Počúvam vás a náš spoločný rozhovor je venovaný iba VÁM. Neexistuje lepší expert na Váš život ako Vy sám. Som presvedčená, že každý najlepšie vie, čo je pre neho dôležité. Naše vlastné rozhodnutia sú nám bližšie ako cudzie. Som úprimne nadšená z koučovania a základom je pocit zodpovednosti voči môjmu povolaniu.

Kouč musí klientovi dopriať dôstojnosť niesť zodpovednosť za svoj život a robiť vlastné rozhodnutia na základe vlastných hodnôt, schopností, preferencií, vedomostí a skúseností.

— Z. Karpinská, D. KmecováAKO TO ROBÍM

Využijeme:
 • povzbudenie
 • pružnosť myslenia
 • spätnú väzbu
 • skrytý potenciál
 • otvorené otázky
 • silu zvykov


Koučovací rozhovor je rozhovorom dvoch partnerov. Je pozitívne zameraný na to, čo chceme vo svojom živote. Každý má slobodnú vôľu zvoliť si, ako sa zachová v akejkoľvek životnej situácii. Ak dovolíte, pozriem sa na váš svet zblízka i zďaleka. Budem sa zaujímať o vaše presvedčenia. Upriamim vašu pozornosť na to, ako zvyknete rozmýšľať a ako zvyknete reagovať. Podporím vás, ak sa rozhodnete pre nové a lepšie skúsenosti. Je jednoduchšie osvojiť si nové ZVYKY ako meniť staré.

Naše správanie je zložené z 80 % z reakcií a 20 % z aktívneho konania daného našou voľbou.

— J. WhitmoreKONTAKT

Napíšte mi: